Logo

Imagen
L'Administració Penitenciària

La institució penitenciària és una peça ineludible de la política de seguretat d´un país i també de la política d´intervenció social. Només construint espais de tractament, reeducació i rehabilitació per a aquelles persones que han comès un delicte podrem donar respostes eficaces que incrementin la nostra seguretat i la nostra llibertat ciutadana.

La finalitat encomanada constitucionalment, i principal objectiu de la institució, és el seguiment i direcció de totes les activitats dirigides a la prestació del servei públic d´execució de les penes i mesures penals.

Per a això es preveu l´adequada planificació i´ordenació de les institucions penitenciàries, la coordinació territorial amb els diferents serveis perifèrics (establiments penitenciaris), la promoció de projectes de col•laboració institucional que millorin el compliment de les finalitats de la institució penitenciària, així com aquelles accions que impulsin la promoció i compliment de mesures alternatives.

Inactivo
Imagen

El Secretario General de Instituciones Penitenciarias

ÁNGEL LUIS ORTIZ GONZÁLEZ

Nacido en San Clemente (Cuenca). Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es miembro de la carrera judicial, habiendo desempeñado, entre otros destinos, el de juez de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de Madrid.

 

Imagen

Normativa Penitenciaria

La normativa penitenciaria en la que se fundamenta nuestro sistema penitenciario está constituida por La Constitución Española de 1978...

Código Deontológico de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y de la Entidad Estatal de Derecho Público

En la línea emprendida por otros países de nuestro entorno, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aprobó, en febrero del año 2011, el Código Deontológico del personal penitenciario de esta Secretaría General y de la Entidad Estatal de Derecho Público.

Codigo Deontológico

  • Recursos Humanos

  • Imagen
  • Los empleados públicos que trabajan en los Centros Penitenciarios son el motor de la modernización y humanización del sistema penitenciario y aportan vocación, dedicación, esfuerzo y profesionalidad.

2009 Secretaría General de Instituciones Penitenciarias - Ministerio del Interior - Gobierno de España