Logo

Imagen
Recursos humans

Recursos humans Els empleats públics que treballen als establiments penitenciaris són el motor de la modernització i humanització del sistema penitenciari i aporten vocació, dedicació, esforç i professionalitat.

En un sistema penitenciari que té per objectiu la reinserció social és imprescindible disposar d´equips de professionals qualificats i amb un alt nivell d´implicació. A les seves mans està, en gran manera, l´èxit o el fracàs de la tasca. Per això és precís fer de la presó un atractiu lloc de treball.

La tasca del personal que treballa al servei de la Institució Penitenciària està encaminada a la consecució de les finalitats que té assignada l´Administració Penitenciària, això és, la retenció i custòdia de detinguts, presos i penats, la reeducació i reinserció social dels sentenciats a penes i mesures de seguretat privatives de llibertat, i l´assistència social dels interns, alliberats i dels seus familiars.

En l´actualitat treballen en la Institució Penitenciària tant personal funcionari com personal laboral, que desenvolupen el seu treball tant en els diferents centres penitenciaris com en els serveis centrals.

Per desenvolupar les seves funcions la Secretaria General d´Institucions Penitenciàries tenia, a setembre de 2018, 24.204 treballadors entre el cos de funcionaris i el personal laboral. 

A aquests professionals caldria sumar els 407 que presten el seu servei a Treball Penitenciari i Formació per a l´Ocupació.

Inactivo
Imagen

Puestos de trabajo

La labor del personal que trabaja al servicio de la Institución Penitenciara está encaminada a la consecución de los fines que tiene...

Procesos selectivos

Imagen

Las necesidades de personal de toda la Administración General del Estado se recoge, anualmente, en la Oferta de Empleo Público, que se aprueba por el Gobierno en el primer trimestre de cada año.

Formación y promoción

Imagen

El proceso de modernización y la creación de nuevos establecimientos penitenciarios en la Administración Penitenciaria han conllevado un incremento considerable de sus recursos humanos, y también la necesidad de formar adecuadamente al personal que trabaja...

  • Personal laboral

  • El personal laboral que presta sus servicios para la Administración General del Estado son las personas incorporadas a la misma...

2009 Secretaría General de Instituciones Penitenciarias - Ministerio del Interior - Gobierno de España