Logo

Imagen
Berreziketa eta birgizarteratzea

Espetxe-tratamenduaren helburuak.

Konstituzioaren 25.2 artikuluan jasotako aginduari jarraiki, “askatasuna kentzeko zigorren eta segurtasun neurrien helburua pertsona berreztea eta birgizarteratzea izango da”, Espainiako espetxe-sistemak espetxe-tratamendua erabiltzen du helburu hori lortzera bideratutako jarduera-multzo gisa.

Gure espetxe-sistema esku-hartze zabalaren sorkuntzatik abiatu da; ez ditu jarduera asistentziazko-terapeutikoak bakarrik egiten, baizik eta baita prestakuntza, hezkuntza, lan, soziokultura, dibertsio eta kirol arloko jarduerak ere.

Zentzu horretan, Espetxe-administrazioak hurrengo helburu hauetara bideratzen ditu bere esku-hartzea eta tratamendua: sustapen eta hazkunde pertsonalera, gaitasun eta abilezia sozialak eta lanekoak hobetzera eta kondenatutako pertsona bakoitzaren jokaera kriminalak eragin zituzten jokabide edo baztertze eragileak gainditzera.

Banakako tratamendu-programa

Inactivo

Enseñanza reglada y formación

Imagen

Siguiendo el mandato constitucional que en su art. 25.2 dispone que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación...

Trabajo e inserción laboral

Imagen

El trabajo es un instrumento básico para la reinserción de la persona en prisión pues la prepara para una mejor integración en el mundo laboral una vez cumplida la pena.

Imagen

Programas de ocio y cultura

La participación en actividades de ocio y culturales facilita el desarrollo de la creatividad de las personas en prisión...

Imagen

Programas deportivos

La participación de los internos e internas en la práctica del deporte crea e impulsa actitudes, capacidades y conductas que ayudan...

 

  • Programas específicos de intervención

  • Imagen
  • La Administración Penitenciaria ha puesto en marcha un conjunto de programas específicos, ordenados y estructurados...

  • Entidades colaboradoras

  • Imagen
  • En el año 2009, más de 581 organizaciones ha participado en esta tarea y cerca de 6.000 colaboradores entran en los establecimientos...

2009 Secretaría General de Instituciones Penitenciarias - Ministerio del Interior - Gobierno de España