Logo

Imagen
Esku hartzeko programa espezifikoak

Espetxe-administrazioak programa espezifiko, ordenatu eta egituratu batzuk abiarazi ditu, izaera soziala, delituzkoa edo espetxeetakoa duten baldintza berezietara lotutako instituzioari atxikitako pertsonek garapen positiboa izan dezaten laguntzeko. Eta, horrekin, zigortutako bakoitzaren delitu-ekintzaren atzean dauden eragile psikosozialen gaineko kultur esku-hartzea sortzea lortu da.

Programa horiek esleitu aurretik, zigortuaren ebaluazio orokorra, pertsonalitatea, delitu-mota eta bere garapena aztertzeko egiten zaizkion aldizkako pronostikoak hartuko dira kontuan. Banakako tratamendu jarraia eta dinamikoa programatuko da horrela.

Ondorengoak ezartzen dituen diseinu bati erantzuten diote programa espezifiko horiek:

- Esku-hartzearen helburuak.

- Zein herritarri dagoen zuzenduta.

- Unitate terapeutikoen eskema, beren jarduera eta teknika egokiekin.

- Beharrezko baliabideak.

- Eta, azkenik, emaitzak ebaluatzeko prozedura.

Programak gauzatzea diziplina anitzeko talde teknikoei dagokiei, profesional bakoitzaren espezialitatearen arabera. Programa bakoitza ezarri aurretik, dagokien prestakuntza-ikastaroa jasoko dute profesionalek. Eta, zenbait kasutan, elkarte edo profesional unibertsitarioen gisako kanpoko erakundeen lankidetza izango da.

Programa espezifikoen eraginkortasuna eta emaitzak eta programan bertan parte hartzen duten presoen garapena ebaluatuko ditu espetxe-administrazioak aldizka, eta, normalean, unibertsitate eta beste erakunde egoki batzuen laguntzaz.

Inactivo
Programas específicos de intervención

Unidad terapeútica y educativa

Son módulos independientes que albergan a internos en programa integral de drogodependencias. Se constituye un espacio socioeducativo y terapéutico, libre de las interferencias que genera la droga, fomentando cambios en los hábitos, actitudes y valores de los internos e internas residentes, creando un ambiente dinámico y personalizado, en el que adquiere mayor eficacia la intervención multidisciplinar dirigida a la normalización y reincorporación social de los internos e internas.

  • Módulos de respeto

  • Imagen
  • La finalidad de Los Módulos de Respeto es lograr un clima de convivencia y máximo respeto entre los residentes del módulo.

  • Programa de atención a enfermos mentales (PAIEM)

  • Imagen
  • La preocupación por la elevada incidencia de problemas de salud mental entre la población penitenciaria ha llevado a que la Administración...

2009 Secretaría General de Instituciones Penitenciarias - Ministerio del Interior - Gobierno de España