Logo

Imagen
Espetxe-administrazioa

Espetxeak ezinbestekoak dira herrialde bateko segurtasun-politikan, eta baita esku-hartze sozialaren politikan ere. Delitu bat egin duten pertsonak tratatzeko, berrezteko eta errehabilitatzeko gune batzuk eraikitzearekin bakarrik, gure segurtasuna eta gure hiritar askatasuna areagotuko dituzten erantzun eraginkorrak eman ahal izango ditugu.

Konstituzioaren helburua, eta instituzioaren asmo nagusia, zigorrak eta neurri penalak betetzeko zerbitzu publikoei zuzendutako jarduera guztien jarraipena egitea eta haiek zuzentzea da.

Eta, horretarako, hauxe aurreikusi da: espetxeen planifikazioa eta antolaketa, lurralde mailako koordinazioa zenbait zerbitzu periferikorekin (espetxeak), eta espetxeen helburuak eta neurri alternatiboak sustatzea eta betetzea indartuko duten jarduerak beteko dituzten erakundeen arteko lankidetza-proiektuen sustapena.

Inactivo
Imagen

El Secretario General de Instituciones Penitenciarias

ÁNGEL LUIS ORTIZ GONZÁLEZ

Nacido en San Clemente (Cuenca). Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es miembro de la carrera judicial, habiendo desempeñado, entre otros destinos, el de juez de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de Madrid.

Imagen

Normativa Penitenciaria

La normativa penitenciaria en la que se fundamenta nuestro sistema penitenciario está constituida por La Constitución Española de 1978...

Código Deontológico de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y de la Entidad Estatal de Derecho Público

En la línea emprendida por otros países de nuestro entorno, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aprobó, en febrero del presente año, el Código Deontológico del personal penitenciario de esta Secretaría General y del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y formación para el Empleo.

Codigo Deontológico

  • Recursos Humanos

  • Imagen
  • Los empleados públicos que trabajan en los Centros Penitenciarios son el motor de la modernización y humanización del sistema penitenciario y aportan vocación, dedicación, esfuerzo y profesionalidad.

2009 Secretaría General de Instituciones Penitenciarias - Ministerio del Interior - Gobierno de España