Logo

Imagen
Giza baliabideak

Espetxeetako langile publikoak dira espetxe-sistemako modernizazioa eta gizatiartzea eragin dutenak, eta bokazioa, ardura, ahalegina eta profesionaltasuna eskaintzen dituzte.

Birgizarteratzea helburu duen espetxe-sistema batean, ezinbestekoa da esku-hartze handiko profesional adituen talde bat izatea. Beren esku dago, hein handi batean, lanaren arrakasta edo porrota. Horregatik bihurtu behar dira espetxeak lanleku erakargarri.

Espetxeen zerbitzura lan egiten duten langileak Espetxe-administrazioak esleitutako helburuak lortzera daude bideratuta, hau da, atxilotuen eta zigortuen atxikipena eta zaintza, zigorra betetzera behartuak daudenen berreztea eta birgizarteratzea eta askatasunaren segurtasun-neurri pribatiboak, eta espetxeratuen, liberatuen eta haien familien gizarte-laguntza.

Gaur egun, funtzionario eta espetxe zein zerbitzu zentraletan lan egiten duten lan-kontratudunek egiten dute lan espetxeetan.

Bere funtzioak Espetxe-Erakundeetako Idazkaritza Nagusia garatzea, 2018ko iralia a, funtzionarioen kidego desberdinen eta lan-kontratudun langileen arteko 24.204 langilerekiko contaba.

Profesional hauei gehitu behar izango litzaieke bere zerbitzua Lana Espetxe-Organismo egiten duten 407ak eta Enplegurako Heziketa

Inactivo
Imagen

Puestos de trabajo

La labor del personal que trabaja al servicio de la Institución Penitenciara está encaminada a la consecución de los fines que tiene...

Procesos selectivos

Imagen

Las necesidades de personal de toda la Administración General del Estado se recoge, anualmente, en la Oferta de Empleo Público, que se aprueba por el Gobierno en el primer trimestre de cada año.

Formación y promoción

Imagen

El proceso de modernización y la creación de nuevos establecimientos penitenciarios en la Administración Penitenciaria han conllevado un incremento considerable de sus recursos humanos, y también la necesidad de formar adecuadamente al personal que trabaja...

  • Personal laboral

  • El personal laboral que presta sus servicios para la Administración General del Estado son las personas incorporadas a la misma...

2009 Secretaría General de Instituciones Penitenciarias - Ministerio del Interior - Gobierno de España