Logo

Imagen
Reeducación e reinserción social

Fins do tratamento penitenciario.

Seguindo o mandato constitucional que no seu artigo 25.2 dispón que "as penas privativas de liberdade e as medidas de seguridade estarán orientadas á reeducación e reinserción social", o sistema penitenciario español concibe o tratamento penitenciario como o conxunto de actuacións directamente dirixidas á consecución deste fin.

O noso sistema penitenciario parte dunha concepción de intervención en sentido amplo, que non só inclúe as actividades terapéutico-asistenciais senón tamén as actividades formativas, educativas, laborais, socioculturais, recreativas e deportivas.

Neste sentido, a Administración Penitenciaria orienta a súa intervención e tratamento á promoción e crecemento persoal, a mellora das capacidades e habilidades sociais e laborais e a superación dos factores conductuais ou de exclusión que motivaron as condutas criminais de cada persoa condenada.

Programa individualizado de tratamento (PIT)

Inactivo

Enseñanza reglada y formación

Imagen

Siguiendo el mandato constitucional que en su art. 25.2 dispone que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación...

Trabajo e inserción laboral

Imagen

El trabajo es un instrumento básico para la reinserción de la persona en prisión pues la prepara para una mejor integración en el mundo laboral una vez cumplida la pena.

Imagen

Programas de ocio y cultura

La participación en actividades de ocio y culturales facilita el desarrollo de la creatividad de las personas en prisión...

Imagen

Programas deportivos

La participación de los internos e internas en la práctica del deporte crea e impulsa actitudes, capacidades y conductas que ayudan...

 

  • Programas específicos de intervención

  • Imagen
  • La Administración Penitenciaria ha puesto en marcha un conjunto de programas específicos, ordenados y estructurados...

  • Entidades colaboradoras

  • Imagen
  • En el año 2009, más de 581 organizaciones ha participado en esta tarea y cerca de 6.000 colaboradores entran en los establecimientos...

2009 Secretaría General de Instituciones Penitenciarias - Ministerio del Interior - Gobierno de España